.

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Activitati

Activitatea 1 – Management de proiect

Subactivitatea 1.1 – Organizarea echipei de management a proiectului;

Subactivitatea 1.2 – Monitorizarea si evaluarea proiectului;

Subactivitatea 1.3 – Raportarea tehnica si financiara;

Subactivitatea 1.5 – Organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitie publica;

Subactivitatea 1.6 – Audit financiar;

Activitatea 2 – Informare si publicitate

Subactivitatea 2.1 – Organizarea de conferinte de lansare si finalizare a proiectului;

Subactivitatea 2.2 – Realizarea si distribuirea de materiale de informare pentru promovarea proiectului;

Subactivitatea 2.3 – Publicarea de anunturi de presa si anunt pe pagina web a solicitantului;

Activitatea 3 – Crearea unei retele nationale de informare si constientizare cu privire la elaborarea de propuneri alternative de politici publice

Subactivitatea – 3.1 – Elaborarea si distribuirea la nivel national de material de informare si constientizare cu privire la elaborarea de propuneri alternative de politici publice;

Subactivitatea 3.2 – Realizarea unei platforme on-line de informare si constientizare cu privire la elaborarea de propuneri alternative de politici publice;

Platforma on-line va contribui, in mod edificator, la constituirea, interconectarea si implicarea in

cadrul activitatilor a grupului tinta a proiectului, respectiv a reprezentantilor organizatiilor sindicale, ai patronatelor si ai ONG, la nivel national.

Aceasta va contine toata documentatia cu privire la necesitatea, posibilitatea si modalitatea membrilor societatii civile de a se implica in activitatea de elaborare a propunerilor alternative de politici publice precum si datele, locatiile si participantii implicati in activitatile desfasurate in cadrul proiectului.

Subactivitatea 3.3 – Organizarea a 8 seminarii de informare si constientizare cu privire la elaborarea de propuneri alternative de politici publice de catre reprezentanti ai ONG-urilor, sindicatelor si patronatelor.

Vor fi organizate 8 seminarii de informare si constientizare cu privire la elaborarea de propuneri alternative de politici publice de catre reprezentanti ai ONG-urilor, sindicatelor si patronatelor, cate unul in fiecare regiune de dezvoltare (regiunea Nord-Est, regiunea Sud-Est, regiunea Sud- Muntenia, regiunea Sud-Vest Oltenia, Regiunea Vest, regiunea Nord –Vest, regiunea Centru si regiunea Bucuresti-Ilfov). La fiecare seminar vor participa minim cate 50 de persoane, reprezentanti ai ONG-urilor, sindicatelor si patronatelor. Cele 400 de persoane participante vor proveni din organizatii neguvernamentale, sindicale si patronale. Fiecare seminar va avea o durata de 2 zile, iar in cadrul acestuia va fi invitat un expert in politici publice, care va avea rolul de moderator.

Activitatea 4 – Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor reprezentantilor ONG-urilor si ai organizatiilor sindicale si patronale in domeniul politicilor publice

Subactivitatea 4.1 – Organizarea a 4 cursuri de instruire a grupului tinta in domeniul elaborarii de politici publice.

Vor fi organizate 4 cursuri de instruire in domeniul elaborarii si promovarii de politici publice, cu o durata de 5 zile fiecare. La fiecare curs de instruire vor participa cate 25 de reprezentanti ai ONG-urilor, sindicatelor si patronatelor. Selectia participantilor se va face pe baza inscrierilor, tinandu-se seama de principiile orinzontale: egalitatea de sanse si nediscriminarea si egalitatea de gen, dar si de asigurarea reprenzentativitatii a tuturor categoriilor de grup tinta (ONG, sindicate, patronate). Cei 100 de participanti la cursuri vor proveni din 100 de organizatii neguvernamentale, sindicale si patronale.

Tematica cursurilor va contine un modul politici publice, un modul comunicare, lobby si advocacy, un modul privind principiile  orizontale, precum si activitati de evaluare a participantilor la curs.

Activitatea 5 – Elaborarea a 4 propuneri alternative de politici publice in domeniile: industrial, societatii civile si democratiei, afacerilor, social si angajarii fortei de munca.

Subactivitatea 5.1 – Organizarea a 4 ateliere de lucru pentru elaborarea de propuneri alternative de politici publice.

Vor fi organizate 4 ateliere de lucru de lucru pentru elaborarea si redactarea de propuneri alternative de politici publice, cu o durata de 4 zile fiecare. La fiecare atelier de lucru vor participa cate 15 de reprezentanti ai ONG-urilor, sindicatelor si patronatelor, dintre participantii la cursurile de instruire. Cele 4 focus-grupuri formate vor elabora 4 propuneri alternative de politici publice, fiecare grup cate o propunere, dupa cum urmeaza: o politica publica in domeniul industrial, o politica publica in domeniul societatii civile si democratiei, o politica publica in domeniul afacerilor si o politica publica in domeniul social si angajarii fortei de munca. Selectia participantilor se va face pe baza inscrierilor, tinandu-se seama de principiile orinzontale: egalitatea de sanse si nediscriminarea si egalitatea de gen, de asigurarea reprenzentativitatii a tuturor categoriilor de grup tinta (ONG, sindicate, patronate), dar si de rezultatele testelor de evaluare de la cursuri.

Activitatea 6 – Promovarea la nivel national a propunerilor alternative de politici publice realizate in cadrul proiectului

Subactivitatea 6.1 – Organizarea unei conferinte nationale cu tema „Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”.

Va fi organizata o conferinta nationala cu tema „Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”, la care vor participa 50 de persoane, intre care reprezentanti ai sindicatelor, ai patronatelor si ai ONG la nivel national, care au participat anterior la activitatile din cadrul proiectului, dar si alti, precum si reprezentanti ai institutiilor publice si ai presei. Evenimentul va avea o durata de 2 zile si va avea rolul de a prezenta si de a promova cele 4 propuneri alternative de politici publice realizate in cadrul proiectului.

Subactivitatea 6.2 – Realizarea si distribuirea unui ghid de „bune practici” privind realizarea de propuneri alternative de politici publice

In cadrul proiectului va fi realizat un ghid de „bune practici” privind realizarea de propuneri alternative de politici publice. Acesta va contine etapele concrete si activitatile din cadrul proiectului care au fost destinate activitatii de formulare a propunerilor de politici publice precum si o sectiune de prezentare succinta a celor 4 propuneri de politici publice elaborate in cadrul proiectului.

Subactivitatea 6.3 – Inaintarea propunerilor alternative de politici publice realizate in cadrul proiectului catre autoritatile publice competente

In cadrul acestei subactivitati vor fi inaintate catre autoritatile publice competente formele finale ale celor 4 propuneri alternative de politici publice realizate in cadrul proiectului. Demersul va fi realizat de catre managerul de proiect si responsabilul activitati partener 2.

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

TOP