.

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Beneficiari

Beneficiari:

  • Fundația de Caritate și Întrajutorare “ANA” Suceava – lider de parteneriat
  • Blocul Național Sindical – filiala Suceava – partener
  • Uniunea Generală a Industriașilor din România, filiala Bucovina” Suceava – partener
  • Fundația Umanitară “Adam-Mădălin” Suceava – partener

Proiectul este finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014 – 2020, Operatiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP, Axa Prioritara: Administratie publica si sistem judiciar eficiente, Componenta 1: CP2/2017 – Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative. Valoarea totala eligibila a proiectului este 988.949,78 lei, dintre care 813.947,08 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila a Uniunii Europene prin Fondul Social European, 155.223,71 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din partea Guvernului României, iar cofinantarea beneficiarilor este in valoare de 19.778,99 lei. Autoritatea de management a programului este Autoritatea de Management a Programului Operational de Capacitate Administrativa prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Data începere proiect: 23.05.2018

Perioada de implementare: 23.05.2018 – 22.09.2019

TOP