.

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Despre proiect

Beneficiari:

 • Fundația de Caritate și Întrajutorare “ANA” Suceava – lider de parteneriat
 • Blocul Național Sindical - filiala Suceava - partener
 • Uniunea Generală a Industriașilor din România, filiala Bucovina” Suceava - partener
 • Fundația Umanitară “Adam-Mădălin” Suceava – partener

Proiectul este finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014 - 2020, Operatiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP, Axa Prioritara: Administratie publica si sistem judiciar eficiente, Componenta 1: CP2/2017 – Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative. Valoarea totala eligibila a proiectului este 988.949,78 lei, dintre care 813.947,08 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila a Uniunii Europene prin Fondul Social European, 155.223,71 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din partea Guvernului României, iar cofinantarea beneficiarilor este in valoare de 19.778,99 lei. Autoritatea de management a programului este Autoritatea de Management a Programului Operational de Capacitate Administrativa prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Data începere proiect: 23.05.2018

Perioada de implementare: 23.05.2018 – 22.09.2019

DESCRIEREA PROIECTULUI

Justificare

Politicile publice au rolul de a asigura cetatenilor rezolvarea unor probleme cu care se confrunta societatea. Definirea problemelor in cadrul unei comunitati si formularea unor cerinte din partea cetatenilor pot constititui punctul de plecare in conturarea unor politici publice. Proiectul de fata accentueaza necesitatea dialogului decidentilor politici cu reprezentanti provenind din trei categorii importante ale societatii civile: ONG-uri, sindicate si patronate, in vederea realizarii unor politici publice alternative credibile, bazate pe capacitatea acestora de a identifica  problemele reale cu care se confrunta populatia.

Pornind de la problemele identificate,  prezentul proiect isi propune sa creasca capacitatea sectorului ONG si a partenerilor sociali din Romania de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative de politici publice, astfel incat acestia sa fie parteneri vizibili pe scena politicoadministrativa si cenzori ai activitatii autoritatilor publice.

Caracterul inovator al proiectului consta in crearea unor grupuri de lucru formate din reprezentanti ai societatii civile (ONG-uri, sindicate, patronate), care sa formuleze si sa promoveze in comun propuneri alternative de politici publice. De asemenea, crearea unei retele tematice nationale formata din reprezentanti ai societatii civile (ONG-uri, sindicate, patronate) va facilita colaborarea intre aceste organizatii si va ajuta la renasterea spiritului civic responsabil, capabil sa “coaguleze” societatea civila in elaborarea si sustinerea de politici publice, oferind astfel posibilitatea unei participari cat mai largi a cetatenilor la decizia publica.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Cresterea capacitatii organizatiilor neguvernamentale, sindicale si patronale din Romania de a formula si promova propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Informarea si constientizarea a 400 de reprezentanti ai ONG-urilor si ai organizatiilor sindicale si patronale din Romania cu privire la formularea si promovarea de politici publice alternative prin crearea si dezvoltarea a unei retele tematice nationale;
 2. Cresterea gradului de instruire a 100 de reprezentanti ai ONG-urilor si ai organizatiilor sindicale si patronale din Romania prin dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor in domeniul formularii si promovarii de politici publice;
 3. Sprijinirea a 60 de reprezentanti ai ONG-urilor si ai organizatiilor sindicale si patronale din Romania in elaborarea a 4 politici publice in domeniile: industrial, societatii civile si democratiei, afacerilor, social si angajarii fortei de munca.
 4.     Promovarea la nivel national a 4 propuneri alternative de politici publice elaborate de reprezentanti ai ONG-urilor si ai organizatiilor sindicale si patronale din Romania.

Rezultate aşteptate

 1. Rezultat program - Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern; - Rezultat proiect 1 - Retea tematica nationala de informare si constientizare cu privire la elaborarea si formularea de propuneri alternative de politici publice
 2. Rezultat program - Capacitate crescuta a ONG-urilor si ai partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern; - Rezultat proiect 2 - Reprezentanti ai ONG-urilor si ai organizatiilor sindicale si patronale instruiti in domeniul elaborarii si promovarii de politici publice
 3. Rezultat program - Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern; - Rezultat proiect 3 – 4 Propuneri alternative de politici publice in domeniile: industrial, societatii civile si democratiei, afacerilor, social si angajarii fortei de munca elaborate
 4. Rezultat program - Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern; - Rezultat proiect 4 - 4 Propuneri alternative de politici publice in domeniile: industrial, societatii civile si democratiei, afacerilor, social si angajarii fortei de munca promovate la nivel national.

Grup tinta

Grupul tinta este alcatuit din reprezentanti ai ONG-urilor, ai organizatiilor sindicale si patronale si ai autoritatilor publice din toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei, atat din regiunile mai putin dezvoltate, cat si din regiunea mai dezvoltata (Bucuresti-Ilfov).

In cadrul proiectului vor fi implicate direct peste 400 de persoane astfel:

- 400 de participanti la seminarii din care: 240 de reprezentanti ai organizatiilor sindicale, 120 de reprezentanti ai organizatiilor patronale si 40 de reprezentanti ai ONG-urilor;

- 100 de participanti la cursuri de instruire din care: 56 de reprezentanti ai organizatiilor sindicale,  28 de reprezentanti ai organizatiilor patronale si 16 reprezentanti ai ONG-urilor ;

- 60 de participanti la atelierele de lucru din care: 32 de reprezentanti ai organizatiilor sindicale, 16 reprezentanti ai organizatiilor patronale si 12 reprezentanti ai ONG-urilor;

- 50 de participanti la conferinta nationala din care: 25 de reprezentanti ai organizatiilor sindicale, 15 reprezentanti ai organizatiilor patronale, 6 reprezentanti ai ONG-urilor si 4 reprezentanti (personal) ai autoritatilor publice..

Grupul tinta va beneficia de activitati de informare, constientizare si instruire care vor contribui la cresterea capacitatii acestuia de a formula si promova politici publice alternative la politicile initiate de Guvern.

Activitati previzionate in cadrul proiectului

Activitatea 1 - Management de proiect

Subactivitatea 1.1 - Organizarea echipei de management a proiectului;

Subactivitatea 1.2 - Monitorizarea si evaluarea proiectului;

Subactivitatea 1.3 - Raportarea tehnica si financiara;

Subactivitatea 1.5 - Organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitie publica;

Subactivitatea 1.6 - Audit financiar;

Activitatea 2 - Informare si publicitate

Subactivitatea 2.1 - Organizarea de conferinte de lansare si finalizare a proiectului;

Subactivitatea 2.2 - Realizarea si distribuirea de materiale de informare pentru promovarea proiectului;

Subactivitatea 2.3 - Publicarea de anunturi de presa si anunt pe pagina web a solicitantului;

Activitatea 3 – Crearea unei retele nationale de informare si constientizare cu privire la elaborarea de propuneri alternative de politici publice

Subactivitatea - 3.1 – Elaborarea si distribuirea la nivel national de material de informare si constientizare cu privire la elaborarea de propuneri alternative de politici publice;

Subactivitatea 3.2 – Realizarea unei platforme on-line de informare si constientizare cu privire la elaborarea de propuneri alternative de politici publice;

Platforma on-line va contribui, in mod edificator, la constituirea, interconectarea si implicarea in

cadrul activitatilor a grupului tinta a proiectului, respectiv a reprezentantilor organizatiilor sindicale, ai patronatelor si ai ONG, la nivel national.

Aceasta va contine toata documentatia cu privire la necesitatea, posibilitatea si modalitatea membrilor societatii civile de a se implica in activitatea de elaborare a propunerilor alternative de politici publice precum si datele, locatiile si participantii implicati in activitatile desfasurate in cadrul proiectului.

Subactivitatea 3.3 – Organizarea a 8 seminarii de informare si constientizare cu privire la elaborarea de propuneri alternative de politici publice de catre reprezentanti ai ONG-urilor, sindicatelor si patronatelor.

Vor fi organizate 8 seminarii de informare si constientizare cu privire la elaborarea de propuneri alternative de politici publice de catre reprezentanti ai ONG-urilor, sindicatelor si patronatelor, cate unul in fiecare regiune de dezvoltare (regiunea Nord-Est, regiunea Sud-Est, regiunea Sud- Muntenia, regiunea Sud-Vest Oltenia, Regiunea Vest, regiunea Nord –Vest, regiunea Centru si regiunea Bucuresti-Ilfov). La fiecare seminar vor participa minim cate 50 de persoane, reprezentanti ai ONG-urilor, sindicatelor si patronatelor. Cele 400 de persoane participante vor proveni din organizatii neguvernamentale, sindicale si patronale. Fiecare seminar va avea o durata de 2 zile, iar in cadrul acestuia va fi invitat un expert in politici publice, care va avea rolul de moderator.

Activitatea 4 – Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor reprezentantilor ONG-urilor si ai organizatiilor sindicale si patronale in domeniul politicilor publice

Subactivitatea 4.1 - Organizarea a 4 cursuri de instruire a grupului tinta in domeniul elaborarii de politici publice.

Vor fi organizate 4 cursuri de instruire in domeniul elaborarii si promovarii de politici publice, cu o durata de 5 zile fiecare. La fiecare curs de instruire vor participa cate 25 de reprezentanti ai ONG-urilor, sindicatelor si patronatelor. Selectia participantilor se va face pe baza inscrierilor, tinandu-se seama de principiile orinzontale: egalitatea de sanse si nediscriminarea si egalitatea de gen, dar si de asigurarea reprenzentativitatii a tuturor categoriilor de grup tinta (ONG, sindicate, patronate). Cei 100 de participanti la cursuri vor proveni din 100 de organizatii neguvernamentale, sindicale si patronale.

Tematica cursurilor va contine un modul politici publice, un modul comunicare, lobby si advocacy, un modul privind principiile  orizontale, precum si activitati de evaluare a participantilor la curs.

Activitatea 5 – Elaborarea a 4 propuneri alternative de politici publice in domeniile: industrial, societatii civile si democratiei, afacerilor, social si angajarii fortei de munca.

Subactivitatea 5.1 - Organizarea a 4 ateliere de lucru pentru elaborarea de propuneri alternative de politici publice.

Vor fi organizate 4 ateliere de lucru de lucru pentru elaborarea si redactarea de propuneri alternative de politici publice, cu o durata de 4 zile fiecare. La fiecare atelier de lucru vor participa cate 15 de reprezentanti ai ONG-urilor, sindicatelor si patronatelor, dintre participantii la cursurile de instruire. Cele 4 focus-grupuri formate vor elabora 4 propuneri alternative de politici publice, fiecare grup cate o propunere, dupa cum urmeaza: o politica publica in domeniul industrial, o politica publica in domeniul societatii civile si democratiei, o politica publica in domeniul afacerilor si o politica publica in domeniul social si angajarii fortei de munca. Selectia participantilor se va face pe baza inscrierilor, tinandu-se seama de principiile orinzontale: egalitatea de sanse si nediscriminarea si egalitatea de gen, de asigurarea reprenzentativitatii a tuturor categoriilor de grup tinta (ONG, sindicate, patronate), dar si de rezultatele testelor de evaluare de la cursuri.

Activitatea 6 – Promovarea la nivel national a propunerilor alternative de politici publice realizate in cadrul proiectului

Subactivitatea 6.1 - Organizarea unei conferinte nationale cu tema „Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”.

Va fi organizata o conferinta nationala cu tema „Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”, la care vor participa 50 de persoane, intre care reprezentanti ai sindicatelor, ai patronatelor si ai ONG la nivel national, care au participat anterior la activitatile din cadrul proiectului, dar si alti, precum si reprezentanti ai institutiilor publice si ai presei. Evenimentul va avea o durata de 2 zile si va avea rolul de a prezenta si de a promova cele 4 propuneri alternative de politici publice realizate in cadrul proiectului.

Subactivitatea 6.2 - Realizarea si distribuirea unui ghid de „bune practici” privind realizarea de propuneri alternative de politici publice

In cadrul proiectului va fi realizat un ghid de „bune practici” privind realizarea de propuneri alternative de politici publice. Acesta va contine etapele concrete si activitatile din cadrul proiectului care au fost destinate activitatii de formulare a propunerilor de politici publice precum si o sectiune de prezentare succinta a celor 4 propuneri de politici publice elaborate in cadrul proiectului.

Subactivitatea 6.3 – Inaintarea propunerilor alternative de politici publice realizate in cadrul proiectului catre autoritatile publice competente

In cadrul acestei subactivitati vor fi inaintate catre autoritatile publice competente formele finale ale celor 4 propuneri alternative de politici publice realizate in cadrul proiectului. Demersul va fi realizat de catre managerul de proiect si responsabilul activitati partener 2.

DURATA PROIECTULUI:16 luni

Relatii cu privire la scopul, obiectivele, posibilitatea de participare la activitatile desfasurate in cadrul proiectului, precum si datele si locatiile unde se vor desfasura acestea pot fi obtinute de la Fundatia de Caritate si Intrajutorare “ANA”, lider de parteneriat al proiectului:

Fundatia “ANA” Suceava, Calea Obcinilor bl. 2 bis, Telefon: 0788/811111, Tel/Fax: 0330/802802, www.fundatia-ana.ro, E-mail: office@fundatia-ana.ro, sau de pe site-ul proiectului: www.inapp.ro .

Mesaj privind respectarea temelor orizontale in cadrul proiectului:

La toate activitatile din cadrul proiectului se vor respecta egalitatea de sanse si nediscriminarea si egalitatea de gen, prin promovarea si respectarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, a egalitatii de sanse pentru toti, fara discriminare in functie de gen, rasa, origine etnica, religie, handicap, varsta, orientare sexuala.

Mesaj de promovare a dezvoltarii durabile:

Pretuieste natura ! Listeaza acest document doar daca este neaparat necesar! Chiar si o singura coala de hartie poate contribui la protejarea arborilor din jurul nostru!

TOP