.

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Grup tinta

Grupul tinta este alcatuit din reprezentanti ai ONG-urilor, ai organizatiilor sindicale si patronale si ai autoritatilor publice din toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei, atat din regiunile mai putin dezvoltate, cat si din regiunea mai dezvoltata (Bucuresti-Ilfov).

In cadrul proiectului vor fi implicate direct peste 400 de persoane astfel:

– 400 de participanti la seminarii din care: 240 de reprezentanti ai organizatiilor sindicale, 120 de reprezentanti ai organizatiilor patronale si 40 de reprezentanti ai ONG-urilor;

– 100 de participanti la cursuri de instruire din care: 56 de reprezentanti ai organizatiilor sindicale,  28 de reprezentanti ai organizatiilor patronale si 16 reprezentanti ai ONG-urilor ;

– 60 de participanti la atelierele de lucru din care: 32 de reprezentanti ai organizatiilor sindicale, 16 reprezentanti ai organizatiilor patronale si 12 reprezentanti ai ONG-urilor;

– 50 de participanti la conferinta nationala din care: 25 de reprezentanti ai organizatiilor sindicale, 15 reprezentanti ai organizatiilor patronale, 6 reprezentanti ai ONG-urilor si 4 reprezentanti (personal) ai autoritatilor publice..

Grupul tinta va beneficia de activitati de informare, constientizare si instruire care vor contribui la cresterea capacitatii acestuia de a formula si promova politici publice alternative la politicile initiate de Guvern.

TOP