.

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Justificare

Politicile publice au rolul de a asigura cetatenilor rezolvarea unor probleme cu care se confrunta societatea. Definirea problemelor in cadrul unei comunitati si formularea unor cerinte din partea cetatenilor pot constititui punctul de plecare in conturarea unor politici publice. Proiectul de fata accentueaza necesitatea dialogului decidentilor politici cu reprezentanti provenind din trei categorii importante ale societatii civile: ONG-uri, sindicate si patronate, in vederea realizarii unor politici publice alternative credibile, bazate pe capacitatea acestora de a identifica  problemele reale cu care se confrunta populatia.

Pornind de la problemele identificate,  prezentul proiect isi propune sa creasca capacitatea sectorului ONG si a partenerilor sociali din Romania de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative de politici publice, astfel incat acestia sa fie parteneri vizibili pe scena politicoadministrativa si cenzori ai activitatii autoritatilor publice.

Caracterul inovator al proiectului consta in crearea unor grupuri de lucru formate din reprezentanti ai societatii civile (ONG-uri, sindicate, patronate), care sa formuleze si sa promoveze in comun propuneri alternative de politici publice. De asemenea, crearea unei retele tematice nationale formata din reprezentanti ai societatii civile (ONG-uri, sindicate, patronate) va facilita colaborarea intre aceste organizatii si va ajuta la renasterea spiritului civic responsabil, capabil sa “coaguleze” societatea civila in elaborarea si sustinerea de politici publice, oferind astfel posibilitatea unei participari cat mai largi a cetatenilor la decizia publica.

TOP