.

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Cresterea capacitatii organizatiilor neguvernamentale, sindicale si patronale din Romania de a formula si promova propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Informarea si constientizarea a 400 de reprezentanti ai ONG-urilor si ai organizatiilor sindicale si patronale din Romania cu privire la formularea si promovarea de politici publice alternative prin crearea si dezvoltarea a unei retele tematice nationale;
  2. Cresterea gradului de instruire a 100 de reprezentanti ai ONG-urilor si ai organizatiilor sindicale si patronale din Romania prin dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor in domeniul formularii si promovarii de politici publice;
  3. Sprijinirea a 60 de reprezentanti ai ONG-urilor si ai organizatiilor sindicale si patronale din Romania in elaborarea a 4 politici publice in domeniile: industrial, societatii civile si democratiei, afacerilor, social si angajarii fortei de munca.
  4.     Promovarea la nivel national a 4 propuneri alternative de politici publice elaborate de reprezentanti ai ONG-urilor si ai organizatiilor sindicale si patronale din Romania.

TOP