.

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Rezultate aşteptate

  1. Rezultat program – Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern; – Rezultat proiect 1 – Retea tematica nationala de informare si constientizare cu privire la elaborarea si formularea de propuneri alternative de politici publice
  2. Rezultat program – Capacitate crescuta a ONG-urilor si ai partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern; – Rezultat proiect 2 – Reprezentanti ai ONG-urilor si ai organizatiilor sindicale si patronale instruiti in domeniul elaborarii si promovarii de politici publice
  3. Rezultat program – Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern; – Rezultat proiect 3 – 4 Propuneri alternative de politici publice in domeniile: industrial, societatii civile si democratiei, afacerilor, social si angajarii fortei de munca elaborate
  4. Rezultat program – Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern; – Rezultat proiect 4 – 4 Propuneri alternative de politici publice in domeniile: industrial, societatii civile si democratiei, afacerilor, social si angajarii fortei de munca promovate la nivel national.

TOP